หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พะเยา จัดงาน “เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ พะเยามีดี” นิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชน

พะเยา จัดงาน “เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ พะเยามีดี” นิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชน

179
0

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด นิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชนจังหวัดพะเยา (PHAYAO Showcase & Workshop) “เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ พะเยามีดี” ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา จัดขั้น ในระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.ย.65 ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชนจังหวัดพะเยา (PHAYAO Showcase & Workshop) เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565การจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ”

ซึ่งสื่อความหมายถึงทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา มีความตั้งใจในการนำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 ให้ประชาชนจังหวัดพะเยา รวมถึงผู้มาเยี่ยมเยือน ได้ทราบว่า พะเยามีดีอะไร

ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพและผลงานของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการของแต่ละภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการ ความคิด และเกิดการต่อยอดการทำงานร่วมกันในอนาคต เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำผลสะท้อนจากงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานไปพัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา

โดย ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม การบริการประชาชน มีกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ที่เป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมของหลายหน่วยงาน มีการแสดงดนตรีของเด็กนักเรียน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN เปิดไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) หนุนเกษตรกรผสานนวัตกรรม
บทความถัดไปเตรียมจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 3 -11 ธ.ค. 2565 กระจายทั่วเมืองเชียงใหม่