หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเถราภิเษก ประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเถราภิเษก ประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

197
0

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเถราภิเษก ส่งเสริมการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโก (UNESCO)

ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 -18.30 น. ณ ข่วงพระเจ้าล้านนา(ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ย้อนรอยวิถีชีวิตโบราณกว่า 100 ปี ไม่ว่าจะเป็น

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ย้อนรอยวิถีชีวิตโบราณกว่า 100 ปี ไม่ว่าจะเป็น
•กิจกรรมกาดบ่าเก่าล้านนา (ตลาดโบราณล้านนา) ซึ่งรวบรวมวิถีชีวิตที่งดงาม อาหารการกิน แนวความคิดของผู้คนยุคเก่าที่งดงามมาไว้ด้วยกัน
•นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่10 พระองค์ได้มีปณิธานในการสืบสานงานดังกล่าว ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกหญ้าแฝก กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการอื่นๆ
•การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา
•การอบรมจริยธรรม ศิลธรรมจรรยา
•ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชการที่ 9- 10
•บ้านโบราณ100 ปี และการใช้ชีวิตของชาวล้านนาสมัยโบราณ

จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเข้าชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ในและเวลาดังกล่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย
บทความถัดไปเทศกาลชมสวน 2566ภายใต้แนวคิด “แอ่วสุขใจ I wanna be (e)” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่