หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

293
0

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับอปพร. เทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การฝึกอบรมนี้ จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18- 22 ธันวาคม 2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน รูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทดสอบขวัญและกำลังใจ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับ อปพร. และแนวทางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการประสานงาน มีทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชมท้องถิ่นของตน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมกับ ไร่ขนุน กรุ๊ป เปิดโครงการ “English We Like”ติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
บทความถัดไปพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 67