หน้าแรก ข่าวการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมกับ ไร่ขนุน กรุ๊ป เปิดโครงการ “English We Like”ติว English we like ให้กับน้อง...

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ร่วมกับ ไร่ขนุน กรุ๊ป เปิดโครงการ “English We Like”ติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

270
0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ ” English We Like พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ

นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร กล่าวว่า การจัดโครงการ ” English We Like” เป็นการติวสอนภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่านๆมา เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นปีที่16 นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

โครงการ ” English We Like” ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้ อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น  เทคนิคการจำ เกมส์ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ TGAT- Eng สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การทดลองทำข้อสอบของปีที่ผ่านมา ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพ ของตนเอง

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ ” English We Like โดยมี บริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และดำเนินโครงการนี้ มาเป็นปีที่ 16 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบ TGAT – Eng และเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มี ความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ ” English We Like  ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้ อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น  เทคนิคการจำ เกมส์ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ TGAT- Eng โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดโครงการในครั้งนี้จาก บริษัท วินคอลมาเก็ดติ้ง จำกัด (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (มหาชน)จำกัด (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ (มหาชน)จำกัด (โฮมมี่) บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด  บริษัท คิง เฮลธ์ แคร์ จำกัด บริษัท คิวพี (ประเทศไทย จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด  

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ร่วมกับ ธ.ก.ส. สานต่อโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
บทความถัดไปเทศบาลเมืองแม่เหียะ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย