หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

148
0

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีในครั้งนี้

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลที่หลายคนรอคอย ซึ่งนอกจากจะได้หยุดพักแล้ว ยังมีโอกาสได้พบปะ ครอบครัว ญาติพี่น้อง พร้อมหน้ากันอีกด้วย ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยึดเอาวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นวัน แห่งการท่องเที่ยวและวันครอบครัว

ในทุก ๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด หรือแม้แต่ประชาชนที่ ไปทำงานต่างจังหวัด ก็มักจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปพบปะครอบครัว เพื่อนฝูง ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่เกิดเหตุอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด

โดยเฉพาะเทศกาลที่มีวันหยุดติดกัน หลายวัน ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท การขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขาดความรับผิดชอบทางสังคม หรือแม้แต่อุบัติเหตุที่เกิดจาก การขับรถ ขณะมึนเมา ทำให้ขาดสติ ส่งผลให้ทุก ๆ ปีกว่าล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนน ทุก ๆ วันหลายพันคนต้องสูญเสียชีวิตและหลายหมื่นคนต้องพิการตลอดชีวิต ความสูญเสียเหล่านั้นล่มสลายชีวิต เหยื่อ ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย และชุมชนจนยากจะประเมิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธร ภาค 5 มณฑลทหารบกที่ 33 และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมจัดทำโครงการ “พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ” ภายใต้โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันเหตุอาชญากรรม และการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ ขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาล โดยจัด ให้มีการรณรงค์ต่อเนื่องเรื่อยมาในทุก ๆ เทศกาลสำคัญ ๆ ของไทย จนถึงเทศกาลปีใหม่ 2567

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บทความถัดไปคุมเข้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนช่วงปีใหม่ ในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย