หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน

198
0

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา, อาจารย์พรพนา สมจิตร และอาจารย์กฤษฎา สารทอง พร้อมด้วยนิสิตสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชน สังคม และเพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้แก่ วิชาอนามัยโรงเรียน บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหา

1. การประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต 2. การวัดสายตา การทดสอบการได้ยิน 3. การตรวจสุขภาพฟัน และการแปรงฟัน 4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5.การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 6. การตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ท่า 7. โรคติดต่อในโรงเรียน และ 8. ภาวะอ้วนของเด็กวัยเรียน

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดเทศกาลรำแพน อำเภอจุน เส้นทางชมนกยูงไทยที่มีมากที่สุดในประเทศไทย
บทความถัดไปกาดนัดพยาบาล มช. กลับมาแล้ว!! แหล่งรวมความสุขครบครันทันสมัยที่นี่ที่เดียว