หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | หนึ่งเดียวของประเทศ..แม่เหียะรับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล

เชียงใหม่ | หนึ่งเดียวของประเทศ..แม่เหียะรับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล

151
0

วันนี้ (28พ.ค.65) ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนา “Digital Government Summit 2022” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้รับยกย่องในการบริหารจัดการที่ดี และเป็นผู้ริเริ่มในการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาระบบบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับอปท.ทั่วประเทศ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก หลังจากที่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้คิดค้น และปรับใช้เทคโนโลยีมาดำเนินงานในการบริหารงานและบริการประชาชน โดยทีมพัฒนาของเทศบาลแม่เหียะเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557และพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร ได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริหารงานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน โดยสพร ได้ขยายผลความร่วมมือไปยัง 56 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะของระบบการทำงานทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน รวมถึงการศึกษาวิจัยต้นแบบระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และเป็นกรอบมาตรฐานพื้นฐานระบบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนำไปใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จุรินทร์เยี่ยมชมบูธ ซันสวีท ที่เมืองทอง ในพิธีเปิดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022
บทความถัดไปพะเยา จัดกิจกรรม OLIMPIC Day 2022 ส่งเสริมท่องเที่ยว