หน้าแรก ข่าวธุรกิจ SUN เผยผลประกอบการปี 66 โดดเด่น กำไร 357 ล้านบาท โต 185.6% YOY พร้อมลุยขยายตลาดหนุนรายได้ปี 67

SUN เผยผลประกอบการปี 66 โดดเด่น กำไร 357 ล้านบาท โต 185.6% YOY พร้อมลุยขยายตลาดหนุนรายได้ปี 67

84
0

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รายงานผลการดำเนินธุรกิจประจำ ปี 2566 โตตามเป้าหมาย มีรายได้จากยอดขายรวมที่ 3,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.7% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน รุกเดินหน้าแผนธุรกิจหนุนรายได้โตอย่างยั่งยืน บอร์ดเคาะจ่ายปันผลเป็น “หุ้น-เงินสด” เตรียมเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เม.ย. นี้

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า ผลดำเนินงานของบริษัทปี 2566 มีรายได้จากยอดขาย 3,696 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 357 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัว การบริโภคและความต้องการอาหารยังเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลดีต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทย นอกจากนี้มีปัจจัยส่งเสริมทางบวกจากอุปทานข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้นปริมาณวัตถุดิบรับเข้าเป็นไปตามแผนสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าในเอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

สำหรับปี 67 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงของธุรกิจหลัก และสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนรุกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต และมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า พร้อมแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน บอร์ดมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 128,999,485 ล้านหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมได้ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 64,499,743 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวนเงิน 161,249,356 บาท รวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 225,749,099 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เม.ย. 67 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พ.ค. 67 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เม.ย. 67

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กงศุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรูปปั้นท่านมหาตมะ คานธี แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
บทความถัดไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเดินหน้ารุกจัดกิจกรรมทั่วประเทศ หวังดึงนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย