หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน กฟผ.ยกเสาเอกสร้างศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ในโครงการนำร่องพัฒนาสมาร์ทกริด

กฟผ.ยกเสาเอกสร้างศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ในโครงการนำร่องพัฒนาสมาร์ทกริด

331
0

เมื่อเวลา 09.09 น.  วันที่  24 มี.ค 65  นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประกอบพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  กฟผ. แม่ฮ่องสอน ภายในบริเวณโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้บริหารโครงการพัฒนาสมาร์ทกริด กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน และชาวบ้าน ต.ผาบ่อง ร่วมในพิธี

ทั้งนี้นายประเสริฐศักดิ์  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “   งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 (Smart Learning) ของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและระบบกักเก็บพลังงานอย่างชาญฉลาด (Smart Energy)

 2. ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานโครงข่ายอย่าง ชาญฉลาด (Smart System) 3. ยุทธศาสตร์การตระหนักรู้และใช้พลังงานอย่าง ชาญฉลาด (Smart City) และ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Smart Learning) เป็นการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การผลิตไฟฟ้า การบริหาร จัดการพลังงานของ กฟผ. และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ลาดับที่ 8 ของ กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างตามเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุอาคารที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน พื้นที่อาคาร 2,800 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสื่อการเรียนรู้ด้านสมาร์ทกริดการจัดการพลังงาน สื่อแสดงความเป็นมาและ อัตลักษณ์ของชุมชน ลานจัดกิจกรรม ห้องเสริมทักษะการนาโซล่าร์เซลล์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และห้องประชุมขนาดใหญ่ สาหรับใช้จัดประชุมของหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัด  โดยทาง กฟผ.ขอให้ความเชื่อมั่นกับชุมชนผาบ่องว่าอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้งในแง่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มีรถบัสไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการ

ด้านนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า  ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมของโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่เป็นกานำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคง แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกและดับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มักเกิดต้นไม้ล้มทับสายส่งไฟฟ้า ซึ่งการเชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านระบบสมาร์ทกริดจะเป็นประโยชน์แก้ปัญหาไฟฟ้าดับในเขต อ.เมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สำหรับศูนย์เรียนรู้โครงข่ายอัจริยะ ที่ดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นแห่งที่ 8 ของประเทศเท่านั้น คาดว่าจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวต่อไป

ส่วนนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตนดีใจที่โครงการพัฒนาสมาร์ทกริด และศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพราะนอกจากจะทำให้ไฟฟ้าในเขต อ.เมืองแม่ฮ่องสอนดับไม่นานแล้ว การดำเนินการศูนย์เรียนรู้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว สอดคล้องกับหมู่บ้านผาบ่องที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ตนรู้สึกดีใจที่ทาง กฟผ.เอาศูนย์เรียนรู้มาไว้ที่หมู่ 12 บ้านผาบ่อง เราจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้คนสนใจเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในหลากหลายกิจกรรมที่บ้านผาบ่อง คาดว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับชาวแม่ฮ่องสอน แต่ที่ผ่านที่โครงการเกิดความล่าช้าไป เกิดจากขาดการพัฒนาความไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่.

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ตำรวจ PCT ทลายออฟฟิศใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา หลังพบหลอกเป็น สภ.เมืองเชียงใหม่
บทความถัดไปคนแม่ฮ่องสอน โอดครวญ..ราคาน้ำมันแพงสูงสุดในประเทศไทย