หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ จัดงาน “เปิดเมืองระนอง” ที่เชียงใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ พร้อมนำสินค้าของที่ระลึกของมาจำหน่าย

จัดงาน “เปิดเมืองระนอง” ที่เชียงใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ พร้อมนำสินค้าของที่ระลึกของมาจำหน่าย

2857
0

ระนอง จัดงาน Ranong Northern Roadshow ที่เชียงใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ พร้อมนำสินค้าของที่ระลึกของจังหวัดระนองมาจำหน่าย จัดเจรจาธุรกิจ หาคู่ค้า จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 12-14 มีนาคม 2567 ชั้น G ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล) จังหวัดเชียงใหม่ นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน “ เปิดเมืองระนอง ’’ Ranong Northern Roadshow โดยมีนางอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสินค้าของที่ระลึก สินค้าโอทอป จำนวน 30 ราย เข้าร่วม

พร้อมผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขต 1 สมาคมไทยล้านนาสปา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หอการค้าจังหวัดลำพูน

นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระนอง Roadshow ประจำปี 2567 รายงานถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสของผู้ประกอบการในจังหวัดระนอง ให้ได้ขยายฐานการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพื้นถิ่น สินค้าแปรรูป อาหารเด่น การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกล เช่นทางภาคเหนือและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกิจกรรมที่จัด นอกเหนือจากการแสดงและจำหน่ายสินค้า ด้านการท่องเที่ยว บริการและสินค้าโอทอปแล้ว ยังได้จัดให้มีการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจ ผู้ประกอบการจังหวัดระนองและผู้ประกอบการในภาคเหนือ อันจะส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันในอนาคต

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวถึงผลที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรม Ranong Northern Roadshow ครั้งนี้ว่า จะได้ส่งเสริมศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นที่นิยมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะความโดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต เสน่ห์ชุมชน และอาหาร

และหลังจากนี้ไป จังหวัดระนองคาดว่าจะเปิดเมืองระนองต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือได้มากยิ่งๆขึ้น อันจะสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมสินค้าดี ท่องเที่ยวเด่นของจังหวัดระนองในงานนี้ตลอด 3 วัน

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้คาร์กิลล์ จับมือ วีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ มุ่งพัฒนาเนื้อหมูคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคไทย
บทความถัดไป“แสนสิริ” ปิ๊กมา “เชียงใหม่” แหมเตื้อ พร้อมเปิด “เศรษฐสิริ รวมโชค”ชูนวัตกรรมบ้านปลอดฝุ่น สู้ PM 2.5