หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ช่วยคัดกรองโควิดในชุมชน

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ช่วยคัดกรองโควิดในชุมชน

128
0

วันนี้ (2 พ.ย. 64) ที่โรงยิมเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคัดกรองโรคโควิด -19 ในชุมชน โดยมีนายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธาน เปิดการจัดอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยคัดกรองโควิด-19 ในชุมชนต่อยอดสู่การควบคุมและคัดกรองโรคโควิด- 19ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการแพร่ระบาดสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ เป็นบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการสนับสนุน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยมีเป้าหมายหากมีการตรวจคัดกรองเร็วเท่าไหร่ ก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับบุคคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการตรวจคัดกรองประชาชนในเขตพื้นที่

อสม.ซึ่งเป็นอาสาสมัครในการดูแลและควบคุมโรค ในพื้นที่ จึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ ได้เป็นอย่างดี จึงมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะและ อสม.ตำบลแม่เหียะ จำนวน 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ในชุมชน

โดยการอบบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือเทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสวมและถอด หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุด PPE อย่างถูกวิธี  และวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test  Kit) ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งตรวจให้ผู้อื่นในชุมชนได้ว่ามีประสิทธิภาพอีกทั้งต่อยอดสู่การแนะนำให้กับคนในชุมชนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถเป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตของประชาชนเมืองแม่เหียะ ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นำทีมสำรวจเส้นทาง กลอเลโซ ชมทะเลหมอก 2 แผ่นดิน
บทความถัดไปห้ามพลาด!! TEDxChiangMai 2021 จัดกิจกรรมเสวนายิ่งใหญ่แห่งปี