หน้าแรก ข่าวธุรกิจ SUN ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

SUN ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

80
0

SUN ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สานพลังชุมชนจัดงานทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดท่าเดื่อเชียงใหม่

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” สืบสานประเพณีไทยนำพนักงานแต่งกายชุดพื้นเมือง สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 และร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมจิตสาธารณะอื่นๆ สร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมอย่างยั่งยืน

นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป SUN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าแก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดรับกับความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ESG (Environment, Social และ Governance) ในปี 2567 นี้ บริษัทได้เชิญชวนพนักงานและผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 จัดกิจกรรมแต่งกายชุดพื้นเมือง สรงน้ำพระ และนำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 เม.ย. 2567 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน อนุรักษ์จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและล้านนาให้สืบต่อไป

นอกจากนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้ร่วมกับคณะศรัทธาวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดท่าเดื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมในชุมชน โดย คุณจิราพร กิตติคุณชัย ได้นำเงินสบทบทุนร่วมทำบุญ เป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันพุธที่ 17 เม.ย. 2567 ณ วัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ในนาม SUN ขอเป็นสะพานบอกบุญ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ โดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “วัดท่าเดื่อ” เลขบัญชี 734-219-6933 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 053-106538 ต่อ 20

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
บทความถัดไปเชียงใหม่ | กงสุลใหญ่กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมพันธกิจหนุนเสริมประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก