หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ สถานีวิทยุ Love ok click เชียงใหม่ สร้างชื่อ!! คว้ารางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพระดับประเทศ

สถานีวิทยุ Love ok click เชียงใหม่ สร้างชื่อ!! คว้ารางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพระดับประเทศ

68
0

สถานีวิทยุ Love ok click FM 96.75 MHz เมืองเชียงใหม่ คว้ารางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ในงาน NBTC-QUALITY RADIO BROADCASTING ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร กสทช.พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ 3 ระดับ เขต ภูมิภาค และประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งสิ้น 105 สถานี ในกิจกรรมและประกาศรางวัล “NBTC-QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริม การประกอบกิจการวิทยุและยกระดับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น โดยนำแนวคิดการกำกับดูแลเชิงบวก (Positive Regulation) คือการให้รางวัลและยกย่องสื่อกระจายเสียงที่ประกอบกิจการอย่างสอดคล้องตามกฎหมายความรับผิดชอบและการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี มาใช้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เป็นตัวอย่างที่ดี กระตุ้นให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพัฒนาคุณภาพของการประกอบกิจการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต้อสังคมต่อไป

กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ได้กล่าวว่า ปี 2566 เป็นปีแรกที่ได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ โดยมีกระบานการประเมินคุณภาพที่ส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ในการกำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเรื่องการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย หรือคุณสมบัติเฉพาะประเด็น ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการสถานี การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ/ภาคเอกชน การมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง การจัดผังรายการให้มีข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การดำเนินการตจามมาตรฐานจริยธรรม การจัดให้มีรายการที่เป้นประโยชน์ที่หลากหลายและเนื้อหารายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของคนและสังคม รวมถึงความสร้างสรรค์ น่าสนใจด้วย

โดยการพิจารณารางวัลประกอบด้วย 3 ระดับคือ ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ ไม่เคยมีประวัติการกระทำที่เข้าข่ายกรณีมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการประเมินมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 2,505 สถานี เข้าสู่การได้รับรางวัลในระดับเขต 85 สถานี ระดับภาค 15 ราย และได้รับรางวัลระดับประเทศ 5 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 2 ราย ผู้ทดลองออกอากาศฯประเภทกิจการบริการสาธารณะ 1 ราย ประเภทกิจการบริการชุมชน 1 ราย และประเภทกิจการบริการธุรกิจ 1 ราย

กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ยังได้กล่าวขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกำหนดเกณฑ์ และประเมินคัดเลือกในกระบวนการต่างๆ และมหาวิทยาลัยจำนวน 21 แห่งที่เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกในระดับเขต รวมทั้งขอบคุณและยินดีด้วยกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทุกรายที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ และหวังว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงจะยังคงเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ในส่วนของสถานีวิทยุ Love ok click FM 96.75 MHz เมืองเชียงใหม่ โดย นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ในนามผู้บริหาร ซึ่งได้คว้ารางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ในงาน NBTC-QUALITY RADIO BROADCASTING ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประจำปี 2566 นั้น สถานีวิทยุ love ok click station. 96.75 MHz คลิ๊กเพลง Love ส่งต่อความรัก ดำเนินกิจการมากกว่า 18 ปี ผลิตรายการข่าวภาษาถิ่น รายการเล่าข่าวเช้านี้ ที่ออกอากาศร่วมกัน กว่า 80 สถานีในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีเสียงเพลงที่แทนความรักความรู้สึกความปรารถนาดีส่งไปยังคุณผู้ฟังแฟนๆรายการ สลับกับสารดีดีที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจ หลากหลายช่วง Gen เปิดโอกาสให้มีหลายช่วงเย็นมาสะท้อนมุมมองผ่านการจัดรายการในแง่มุมวัยต่างๆเช่นรายการ Z Zone เด็กใหม่ Genใหม่ไอเดียเจ๋ง และรายการที่สะท้อนปัญหาภัยออนไลน์ข่าวจริงข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนรวมถึงโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงภาคีภาคประชาชนหน่วยงานประจำจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคในการผลิตรายการ ไจ้ไค่เล่า เรื่องเล่าที่ไม่อยากเล่าแต่จำเป็นต้องเล่าเพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน

รายการเด็กทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ของป้าจุ้ง ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่และน้องๆเด็กๆมีกิจกรรมในการฟังวิทยุ แทนการ ดูผ่านมือถือ ร่วมกัน ความโดดเด่นของสถานีที่ผลิตรายการที่หลากหลายและคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักและ และสิ่งที่สำคัญคือการคิดแทนผู้ฟังให้สาระที่เป็นประโยชน์เผยแพร่เรื่องจริงและมอบสิ่งที่เป็นคุณค่าผ่านทางสถานีวิทยุและกิจกรรมที่ดีเจ หรือนักจัดรายการต่อยอด จัดรายการนอกพืันที่ ร่วมกันเป็นวิทยากรในชุมชน และสิ่งที่สำคัญ เวที แรกที่มีการประกาศรางวัลชื่นชมสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประจำปี 2566 และปีต่อไปคงเป็นโอกาสของหลายหลายสถานีที่มีการผลิตรายการดีดีเกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคม

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ยกก๊วนวัยเก๋าตะลุย ลำปาง-ลำพูน “เที่ยวสุขี..วิถีวัยเก๋า”
บทความถัดไปเชียงใหม่เตรียมเปิดให้บริการ แพลตฟอร์มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในบริเวณเขตเทศบาลเชียงใหม่