หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งประชาชนที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสะลวง ตำบลห้วยทราย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งประชาชนที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสะลวง ตำบลห้วยทราย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

57
0

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งประชาชนที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสะลวง ตำบลห้วยทราย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ยื่นสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ในพื้นที่ตำบลสะลวง ตำบลห้วยทราย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตการครอบครองที่ดินรายแปลงของสมาชิกสหกรณ์นิคมและประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังกล่าว
โดยยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2567
หลักฐานการยื่นการสำรวจมีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ชุด
4.หลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคม 1 ชุด
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 053-047-107

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งประชาชนที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม-แม่ตื่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และป่าแม่แจ่ม–โหล่งปง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บทความถัดไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย