วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรก แท็ก ราชินีสมุนไพร

แท็ก: ราชินีสมุนไพร

“ชาเชียงดาพารวย”ราชินีสมุนไพรพื้นบ้านหลากสรรพคุณคุณภาพสูงผบ้านป่าสักน้อย

0
“ชาเชียงดาพารวย”ราชินีสมุนไพรพื้นบ้านหลากสรรพคุณคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์บ้านป่าสักน้อย ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ได้รวมตัวกันผลิตชาจากสมุนไพรเชียงดา ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการเก็บรักษา การสงวนคุณค่าที่ดีของผลิตภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดการด้านการเงินและบัญชี ทำให้การผลิตชาเชียงดาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมามีปัญหาหลายอย่าง นำไปสู่การขาดทุน และมีแนวโน้มที่จะยกเลิกกลุ่มผลิตชาเชียงดา นส.โสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้านป่าสักน้อยและประธานกลุ่มเชียงดาพารวยผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผลิตชาเชียงดา จึงมีความต้องการที่จะให้สถาบันการศึกษาและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะทำให้กลุ่มสามารถผลิตชาเชียงดาได้อย่างมีคุณภาพ มีการวิเคราะห์คุณค่าทางเภสัชวิทยาของชาตามหลักวิชาการ มีการวางแผนการตลาดและการจัดจำหน่าย รวมถึงการจัดการด้านการเงินและการบัญชี ส่งเสริมการมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป ประกอบกับในเวลานั้นกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) ได้มีการจัดทำโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งวิชาการหลากหลายสาขา ได้นำเอาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในประเทศ ประกอบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานวิชาการ ที่มีบุคลากรและองค์ความรู้เชิงวิชาการ เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของชุมชน โดยมีแนวคิดที่จะใช้ชุมชนเป็นฐานและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม อีกทั้งมุ่งเน้นที่จะสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกของชุมชน เมื่อชุมชนมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความสามารถ ปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขอย่างเป็นระบบ...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ