หน้าแรก ข่าวธุรกิจ “ซันสวีท” ร่วมชุมชนจัดกิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ซันสวีท” ร่วมชุมชนจัดกิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

101
0

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านท่าเดื่อ จัดกิจกรรมลอยกระทง “ยี่เป็ง” ประจำปี 2566 อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ แม่น้ำขาน บ้านท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนาธรรมไทย โดยในปีนี้ ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกับชุมชนบ้านท่าเดื่อ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา ภายใต้แนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางน้ำ โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ก้านกล้วย ใบตอง ดอกไม้สด ลอยในแม่น้ำ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และไม่ทำให้แม่น้ำเน่าเสีย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเพณีอันดีงามสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และสร้างเครือข่ายของชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กว่า 30 ประเทศ ร่วมงานประชุม “AMV 2023” ในการควบคุมยุงและพาหะนำโรคอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
บทความถัดไปแห่ขบวนผ้าส่างกาน เดินขึ้นพระธาตุ ลอยกระทงสวรรค์ ประเพณีอันดีงาม และทรงคุณค่าของชาวไทใหญ่