วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรก แท็ก เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

แท็ก: เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรียนฟรี รับเพียง 40 ท่าน

0
ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา โดยประเทศไทยสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีอายุยืนยาวขึ้นจะตามมาด้วยประเด็นปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขภาพที่ถดถอยลงตามวัย การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และการอยู่ในภาวะทุพพลภาพ หรือมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน เกิดภาวะพึ่งพิง ซึ่งต้องการการดูแลเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นภาวะจำเป็นที่ผู้สูงอายุต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด นำไปสู่ความต้องการการดูแลที่ต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลมากขึ้น นำมาซึ่งผลกระทบด้านลบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ที่เกี่ยวข้องในครอบครัว และความรู้สึกว่าเป็นภาระหนัก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลนาน ขาดความรู้และทักษะในการดูแล ซึ่งผู้ดูแลในครอบครัวบางรายอาจไม่สามารถให้การดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ เนื่องจากกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีหลากหลายกิจกรรม...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ