หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทานให้คนพิการ

เชียงใหม่ | โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทานให้คนพิการ

155
0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา , ว่าที่ ร.อ. กิร วัฒนกิตติ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมกันเปิด กิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนพระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ประชาชนกลุ่มคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ชั้น 1 อาคาร B โรงพยาบาลลานนา


.
กิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจัดสรรโควตาวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประสานงานจาก ว่าที่ ร.อ. กิร วัฒนกิตติ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดำเนินการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่สมาคมคนตาคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนพิการ ด้อยโอกาส ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน แยกเป็นดังนี้ 1). กลุ่มคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 คน 2). กลุ่มคนเปราะบางจำนวน 2 คน 3). กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากชมรมทูตอารยสถาปัตย์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 12 คน ที่จัดหาวัคซีนเอง และประสานงานผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ในการประสานงานกับโรงพยาบาลลานนา ให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน และให้บริการโดยไม่คิดค่าฉีด


.
โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแบบคิดค่าบริการ แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่ในขณะนี้ มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่จะได้จัดกิจกรรมแนเป็นประโยชน์นี้ จึงได้ร่วมเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ผู้พิการในครั้งนี้ เพื่อถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีอีกด้วย


.
กิจกรรมกิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน ในครั้งนี้ ได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนไว้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร B โดยเป็นการให้บริการแบบ ผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการ 30 นาที หลังฉีดจนเสร็จ

โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะนั่งอยู่กับที่ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก ให้แก่ผู้พิการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน .


พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากทีมงานจิตอาสา ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ภายใต้การนำของพ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนไอศกรีมนมแพะ เพื่อแจกให้กับผู้พิการ ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.
//// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | มมร.วิทยาเขตล้านนา ร่วมช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน
บทความถัดไปทม.เมืองแม่เหียะลุยตลาดสดแม่เหียะและกาดวรุณ ตรวจโควิด-19 พ่อค้าแม่ค้า