หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ กรมการท่องเที่ยว ชวนน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

กรมการท่องเที่ยว ชวนน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

231
0

กรมการท่องเที่ยว ชวนน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายใต้ Campaign “ชูงวงควงน้องเที่ยว”

คลิปวีดีโอข่าว

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม “ชูงวงควงน้องเที่ยว “ โดยมีนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม , พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ , น.ส.วรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“ชูงวงควงน้องเที่ยว” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Trust Me วางใจไปกับช้างชูงวง” เพื่อสร้างการรับรู้ และคุณค่าของเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

ในปีนี้ กรมการท่องเที่ยว เลือกจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่ พาเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และคุณมณีรัตน์ คำอ้วน ดารานักแสดงที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ซึ่งสถานที่ที่เลือกทำกิจกรรม จะเป็นสถานที่ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ตราช้างชูงวง และทางกรมการท่องเที่ยวมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป

เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม”

ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาสถานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวไทยได้ผ่านทางเว็ปไซต์ http://tts.dot.go.th และเฟสบุ๊ค Thailand Tourism Standard สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3235 E-Mail : tsactourism@gmail.com

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี” จัดงานอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับลูกค้า”
บทความถัดไปSUN จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5