หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จับมือภาคีฯ เปิดแอปพลิเคชั่น “ช่วยเหลือชาวบ้าน”

เทศบาลนครเชียงใหม่ จับมือภาคีฯ เปิดแอปพลิเคชั่น “ช่วยเหลือชาวบ้าน”

296
0

เทศบาลนครเชียงใหม่ จับมือ องค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินการ “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” พร้อมเตรียมเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่วยเหลือ” เพื่อบริหารจัดการการรับและแจกจ่ายอาหาร-สิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากการรวมตัวของประชาชน


หลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 มณฑลทหารบกที่ 33 สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ ฯลฯ ได้ร่วมกันจัดตั้ง“ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ขึ้น ภายในสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ ถ.เจริญเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งศูนย์จากการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท คอมพลีท มอลล์ จำกัด)
“ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” เริ่มเปิดทำงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นมา เพื่อบริหารจัดการการรับและแจกจ่ายอาหาร-สิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นระบบ ได้มีผู้มีจิตกุศลนำข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับทางศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้ออย่างต่อเนื่อง ก่อนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะนำอาหารและสิ่งของไปส่งยัง

1.สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง เพื่อแจกจ่ายไปตามชุมชนต่างๆ (ผู้ป่วยติดเตียง บ้านที่ขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้)

2.โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่

3.กลุ่มคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่

เพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และ ป้องกันการรวมกลุ่มของผู้มารับสิ่งของอันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่วยเหลือ” (http://xn--b3c2cjgvn3e7c7c.com/homkan) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะมอบอาหารและสิ่งของให้กับประชาชนผ่านทางศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ และในวันอังคารที่ 10 สิงหาคมนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย จะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่วยเหลือ” โดยผู้มอบอาหารและสิ่งของสามารถติดตามสถานะของสิ่งของที่ท่านนำมามอบได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้


ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะไม่มีการแจกอาหารและสิ่งของ ณ ศูนย์แห่งนี้ เนื่องจากเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชน


หมายเหตุ: สำหรับอาหารปรุงสุก ขอความกรุณาประชาชนผู้มีจิตกุศล โปรดนำส่งที่ศูนย์ฯ ก่อนเวลา 11.00 น. เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายยังชุมชนในช่วงเที่ยงวัน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช. จับมือ ม. การท่องเที่ยวเสฉวน ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวอัจฉริยะ
บทความถัดไปไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แบบพ่นจมูก