หน้าแรก ข่าวการศึกษา “Change for Goals” การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“Change for Goals” การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

203
0

โรงเรียนนานาชาติลานนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Change for Goals “
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-15.30 น. ณ โรงเรียนนานาชาติลานนา เชียงใหม่

คุณสุรฤน ดีมุธ ผู้รับใบอนุญาตและกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางพิชญากร อัครโยธินทร์ ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติลานนา มอบเกียรติบัตรขอบคุณ แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ ““Change for Goals “

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตั้งค่าเป้าหมายการทำงานตามกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยนำระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัว ยุคDisruption เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปแบบก้าวกระโดด

ทั้งนี้ ทางบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติลานนายังเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์ เพื่อให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นานถึง 2 ปี

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN จับมือ JP ปักธงพัฒนาธุรกิจ รับเทรนด์ Future Food
บทความถัดไปอธิบดีกรมศุลกากรนำทอดผ้ากฐินสามัคคีฯ วัดสันปูเลยฯ อ.ดอยสะเก็ด