หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ ม.พะเยา สนับสนุนความเท่าเทียม จัดกิจกรรม พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม

ม.พะเยา สนับสนุนความเท่าเทียม จัดกิจกรรม พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม

230
0

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม” เพื่อเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ ภายในงานมีกิจกรรมขบวนพาเหรด การแสดงจาก SAFA PRIDE SHOW การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิต การเสวนาในหัวข้อ “เท่าเทียม = ยั่งยืน” และร่วมฟังดนตรีในสวนจากวง For Alls ณ สนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมแสดงการสนับสนุน “UP PRIDE & PROUD 2022 พหุ – สุนทรีย์ – ดนตรี – เท่าเทียม” ผ่านการปักธงหลากสี และผูกริบบิ้นหลากสี พร้อมคณะผู้บริหาร กิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 มีนิสิตและบุคลากร ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก


Pride Month หรือ LGBTQ Pride ของมหาวิทยาลัย คือการขับเคลื่อนให้มีการยอมรับในกลุ่ม LGBTQ+ โดยเป็นการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม โดยถือเอาเดือนมิถุนายนของทุกปีให้เป็น Pride Month ในหลายประเทศ ซึ่งจัดให้มีการเดินพาเหรด หรือ Pride Parade ในเมืองสำคัญ แสดงออกถึงการให้ความสำคัญ ความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สองผัวเมียเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง ใจดี ให้คนพิการ คนจรจัด และผู้สูงอายุกินฟรี
บทความถัดไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2565