หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบภาพจิตรกรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบภาพจิตรกรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

220
0

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบภาพวาดจิตรกรรมประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณ จำนวน 5 ภาพ

ในโครงการ ศิลปะเชิง 3 มิติร่วมสมัยเพื่อสังคม โดยอาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธรและกลุ่มศิลปินป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการ สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

จาก รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และอาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ พร้อมกลุ่มศิลปิน

ที่มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เส้นทาง Road Trip เที่ยวเชียงราย สู่ดินแดน 5 เชียงน้อย โดย ททท.สำนักงานเชียงราย
บทความถัดไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เดินหน้า..กระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน