หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022 สนุกกับบทเพลงสร้างสรรค์วัฒนธรรมล้านนา

เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022 สนุกกับบทเพลงสร้างสรรค์วัฒนธรรมล้านนา

241
0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

กิจกรรม กิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 โดยการจัดครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 พบกับ การแสดงดนตรีและวิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ Creative : Music of Arts & Culture นำเสนอดนตรีที่มีเรื่องราว แรงบันดาลใจจากศิลปะ และวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของเมืองเชียงใหม่

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วัฒนธรรมกับดนตรี และ การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กัน วัฒนธรรมเป็นปัจจัยดึงดูดที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือสื่อสารทำให้คนจดจำและมีความรู้สึกร่วมในเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสถานที่นั้น ๆ

ซึ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีความโดดเด่น มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพจำสำหรับนักท่องเที่ยวให้มีความรู้สึกถึงการเข้าถึงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดี

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่” นี้จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง

โดยในครั้งสุดท้าย จะเป็นการจัดรวบรวมของทั้ง 3 ครั้งที่จัดมาแล้วครั้งสุดท้ายนี้จะรวบรวมทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน ทั้งดนตรีเชิงธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มารวมกันใน Main Event ครั้งที่ 4 นี้ ขอให้ทุกท่านอย่าพลาด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปในวงกว้าง

อีกทั้งเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับดนตรีอีกด้วย เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พบเด็กชื่อเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรี ด.ช.สมัคร สุนทรเวช เด็กเรียนเก่ง โรงเรียนด่านแม่คำมัน
บทความถัดไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว“อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น”