หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ประเพณีฟ้อนและเลี้ยงผีมด ผีเม็งบูชาเจ้าปู่ สืบทอดประเพณีโบราณล้านา | พะเยา

ประเพณีฟ้อนและเลี้ยงผีมด ผีเม็งบูชาเจ้าปู่ สืบทอดประเพณีโบราณล้านา | พะเยา

345
0

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีเลี้ยงผีบ้าน ผีเมือง หรือผีมด-ผีเม็ง หรือผีปู่-ย่า รวมทั้งบูชาเจ้าปู่ เพื่อสืบทอดประเพณีโบราณที่เชื่อว่าในปีหนึ่ง คนที่ชาวเหนือเรียกว่าเป็นร่างทรง หรือผีเดียวกัน หรือเครือญาติ เดียวกันจะได้ร่วมพบปะฉลองโดยส่วนใหญ่จะเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆจากจังหวัดภาคเหนือออกมาร่วมบวงสรวงและร่ายรำกันอย่างคึกคักถือเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว


บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆต่างออกมาร่ายรำกันอย่างมีความสุข ด้วยท่าทางลีลาที่แตกต่างกัน สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในงานประเพณีบูชาเจ้าปู่ เลี้ยงผีมด ผีเม็ง หรือผีบ้าน ผีเมือง หรือที่ชาวเหนือเรียกกัน ว่าประเพณีฟ้อนผีมด ผีเม็ง หรือผีปู่ย่า บูชาเจ้าปู่ ที่ทางตำหนักเจ้าบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

จัดขึ้น เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างร่างทรงที่เป็นผีเดียวกัน หรือเครือญาติเดียวกันได้มีโอกาสสังสรรค์ประจำปี ซึ่งทุกปีจะมีการเลี้ยงผีหรือบูชาเจ้าปู่ โดยการจัดเลี้ยงซึ่งจะมีบรรดาร่างทรงจากพื้นที่ต่างๆในกลุ่มเครือญาติและเพื่อนๆทั้งในและต่างจังหวัดมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสรวง

จากนั้นจะเข้าทรง หรือลงทรง ซึ่งจะมีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆเข้าสิงร่างและต่างออกมาร่วมงานจัดเลี้ยง และร่ายรำกันอย่างสนุกสนานคึกคัก ซึ่งประเพณีดังกล่าวในรอบ 1 ปี ในแต่ละพื้นที่ จะมีการจัดขึ้นมาครั้งหนึ่งโดยจะใช้ช่วงระยะเวลาเดือน 5 ในการจัดเลี้ยง

ซึ่งจะมีการการสลับเปลี่ยนสถานที่เป็นที่แห่งใดแห่งหนึ่งและจะหมุนเวียนกันจัด โดยในช่วงเดือน มีนาคม จะนิยมเลี้ยงผีมด ผีเม็ง บูชาเจ้าปู่ กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่ต่อไป

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ทม.แม่เหียะรับมอบถุงน้ำใจจากหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ส่งต่อผู้สูงอายุ
บทความถัดไปเพาะแล้วรวย…อดีต ผอ.โรงเรียน เมืองพะเยาเพาะพันธุ์ไก่งวงขายสร้างรายได้งาม