หน้าแรก ข่าวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47

216
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47 จำนวน 103 คน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเรียนดีตลอดหลักสูตร

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบและกล่าวให้โอวาท ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

หลักสูตรดังกล่าวได้การรับรองจากสภาการพยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค

รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เดโก้ ร่วมสร้างถนนสีเขียว ปักหมุดกระตุ้นคนรุ่นใหม่ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
บทความถัดไป​เชียงใหม่​วิสาหกิจเพื่อสังคมเดินหน้าดัน​ Medical Hub​-Northern Economic Corridor