หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วนจังหวัดพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ“สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา”

ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วนจังหวัดพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ“สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา”

351
0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพะเยาด้วยแคมเปญ “สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา” เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพะเยา พร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยส่งมอบความสุขและความทรงจำที่ดีในทุกการเดินทาง ใน 4 เส้นทางแห่งความสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยาในฤดูกาลท่องเที่ยว 2566 เป็นต้นไป

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 2จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามทิศทางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่มศักยภาพทั้งคนไทยและต่างชาติ และเพิ่มการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว (MeaningfulTravel) โดยนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย ด้วยพลังของ soft power เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ ททท.สำนักงานเชียงรายรับผิดชอบทั้งจังหวัดเชียงราย และพะเยาในส่วนของจ้งหวัดพะเยามีสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการเติบโตที่ดี หลังจากสถานการณ์โควิต 19 โดยในปี 2565 พะเยามีผู้เยี่ยมเยือนรวม 977,460 คน (เพิ่มขึ้น 210.29 %) รายได้ 1,835 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 233.76 %) จากปี 2564

สำหรับในช่วงมกราคม-กันยายน 2566 มีผู้เยี่ยมเยือน 725,598 คน รายได้ 1,631 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น 17.55 %) จากปี 2565 จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในเมืองรองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอารยธรรมเก่าแก่ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ภูเขา แม่น้ำ ทุ่งนา ป่าไม้ที่เขียวขจี โดยเฉพาะบรรยากาศริม“กว๊านพะเยา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่ครั้งหนึ่งต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศร่มรื่น ขิมอาหารอร่อยจากร้านอาหารที่มีอยู่มากมายเรียงรายโดยรอบกว๊านพะเยา มีความงดงามของสถานที่ชมทะเลหมอกดอยหนอกและภูลังกา รวมไปถึงวัดดังเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาชวนมาให้สัมผัสอีกทั้งยังมีคาเฟ่สวยๆ และมีที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจอีกมากมาย ทั้งในตัวเมือง และต่างอำเภอ จังหวัดพะเยาจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางมาเติมเต็มความสุข เติมพลังให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง

ในปีงบประมาณ 2567 นี้ ททท. สำนักงานเชียงราย มีแผนที่จะดำเนินการจัดโครงการ “เที่ยวพะเยา…สุขทันใจสร้างได้ไม่ต้องรอ” ( Phayao Instant Happiness Moment) เพื่อเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก สร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่จังหวั ดพะเยามากยิ่งขึ้น โดยชู
ความสุขในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่าและยั่งยืนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยส่งมอบความสุขและความทรงจำที่ดีในทุกการเดินทาง นำเสนอสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว 4 เส้นทางแห่งความสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา (สุขกาย (Nature), สุขใจ (Faith), สุขในวิถี (Local), สุขในอาหารอร่อย (Tasty)) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางในการสื่อสาร Online และจัดกิจกรรม Agent /Media FAM Trip นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบเส้นทางและนำไปเสนอขายเป็นแพ็คเก็จท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามายังพื้นที่และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “สุขทันที….ที่เที่ยวพะเยา” ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา และเชียงใหม่ ประมาณ ๓๐ คนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ และผู้ประกอบการภาคเอกชน, หน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยาอีก ๓๐ คน รวม ๖๐ คน ภายในงานจะมีกิจกรรมออกบูทนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว นำเสนอ 4 เส้นทางแห่งความสุขและกิจกรรม lucky Draw ลุ้นรางวัลจาก ททท.หลายรายการ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทาง กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดพะเยา, หอการค้า
จังหวัดพะเยา, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา, ชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพะเยา และ YEC จังหวัดพะเยาได้ร่วมกันแคมเปญด้านการตลาดเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในห้วงเดือนธันวาคม 2566 จึงถึงเดือนเมษายน 2567 อาทิเช่น กิจกรรม Phayao Road Trip Check-in เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเช็คอินท่องเที่ยว 4 เส้นทางแห่งความสุข รับของที่
ระลึกและสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – เมษายน 2567 ,

เชิญชวนนักท่องเที่ยวสายศรัทธาร่วมกิจกรรม Rally ท่องเที่ยวค้นหาความสุขใจ และ เช็คอิน ชม แชร์ ชวนในแอปพลิเคชัน Tripniceday รับแลกของที่ระลึก และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ในช่วงงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 และกระตุ้นการท่องเที่ยวพะเยาในช่วงกรีนซีซั่นด้วยกิจกรรมพิ เศษต่างๆ ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษ ในช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 นี้ด้วย

ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาสัมผัสกับการความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว ใน 4 เส้นทางแห่งความสุข ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที….ที่เที่ยวพะเยา”สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ http://www.tourismchiangrai-phayao.com, เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย , http://www.checkinphayao.com

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา | เทศบาลเมืองดอกคำใต้ คว้าเบิ้ลแชมป์ฟุตบอล“นพมาศคัพ”ครั้งที่ 42
บทความถัดไปตำนาน ชุบคนแก่ให้เป็นคนหนุ่ม พ่อปู่ฤาษีวัดกุฎีพระฤษีทรงธรรม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์