หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะสืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัวผู้นำตำบลแม่เหียะ สร้างความสมานฉันท์

เทศบาลเมืองแม่เหียะสืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัวผู้นำตำบลแม่เหียะ สร้างความสมานฉันท์

189
0

เมื่อเย็นวันที่ 28 เม.ย.2565 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้นำตำบลแม่เหียะ อนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และองค์กรเครือข่ายชุมชน ร่วมสระเกล้าดำหัว ผู้นำตำบลแม่เหียะทุกฝ่าย ที่นำการพัฒนาเมืองแม่เหียะให้มีความเจริญในทุกๆด้าน

ประกอบด้วย ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ นายพิรุณ พลฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ และนายประพันธ์ จันต๊ะ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ด้วยความพร้อมเพรียง


โดยเครือข่ายองค์กรต่างๆ นำเครื่องสักการะสระเกล้าดำหัว น้ำขมิ้น ส้มป่อย ตามแบบฉบับของประเพณีโบราณล้านนาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ก่อนที่จะทยอยกันมอบของ เพื่อขอขมา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ระหว่าง เครือข่ายองค์กรต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาเมืองแม่เหียะให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ว! สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น ‘ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉ.3’
บทความถัดไปยังฟินไม่เลิก…ข้าวเหนียวมะม่วง คุณนาย เมืองพะเยา รายได้วันละครึ่งหมื่น