หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม กิจกรรม Lanna Caravan

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม กิจกรรม Lanna Caravan

148
0

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม สมายล์ ล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญมากขึ้น และกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และผจญภัย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนได้หันมาสนใจการรักษาสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Lanna Caravan จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. กิจกรรมภายในงาน Lanna caravan มีนิทรรศการ การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การเดินแบบ การออกบูธจากผู้ประกอบการกว่า 40 บูธ

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กทม.ที่กรุงเทพ มีการออกบูธจากผู้ประกอบการกว่า 40 บูธ มีนิทรรศการ การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรี กิจกรรมสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ต่างๆและยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

1.กิจกรรมปั่น 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 เริ่มพิธีการและปล่อยขบวนจักรยาน เวลา 13.00 น. ณ พระบรมลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักปั่นจักรยานประมาณ 200 คน โดยผ่านเส้นทาง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประตูท่าแพ สิ้นสุดเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

2.กิจกรรมจัดงาน “กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ ลานน้ำพุ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งภายในงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสาธิตการทำอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี โดยกำหนดพิธีเปิดกิจกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เคล็ดลับ..สร้างรายได้เกือบ 5 หมื่นบาทต่อเดือน จากอาชีพเลี้ยงเป็ดเก็บไข่ขาย
บทความถัดไปกองกำลังผาเมือง หารือร่วม ไทย – ลาว สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด