หน้าแรก ข่าวอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร

อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร

406
0

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 65


เมื่อเวลา 10.30 น. น.ของวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 65 ที่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 65


โดยมี นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเดภอลับแล นายชูชาติ จันทรวัฒน์พงศ์ นายก อบต.ฝายหลวง นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ฝายหลวง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการจัดงานในครั้งนี้

การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าข่ามกุมาร ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 คำว่า พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึง การนำน้ำศักดิ์ สิทธิ์ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมขึ้นสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแลตลอดจนเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ ณ ม่อนอารักษ์แห่งนี้ ดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขความอยู่ดีกินดี ฝนตกต้องตามฤดูกาล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าข่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแลในอดีต เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตำบลฝ่ายหลวงให้คงอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ ชุมขน มากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงของต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 65 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมตำบลฝ่ายหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พิพิธภัณฑ์เลอลับแลง และพี่น้องชาวต.ฝายหลวงทุกคน ซึ่งในงานได้จัดให้มี ขบวนแห่เครื่องสักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ขบวนวัฒนธรรมวิถีชุมชนของชาวไทยยวนลับแล การแสดงถวายองค์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร เป็นต้น


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
พูลชัย ราชประสิทธิ์ ข่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชวนมา “จิบกาแฟแลดูเฟิร์น” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
บทความถัดไปกฟผ. จับมือพันธมิตรเตรียมจัด “เชียงใหม่ Light Up” ชมวัด 7 แห่งยามค่ำคืน