หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

163
0

พุทธศาสนิกชนจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 45 แล้ว โดยวัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน นอกจากนั้น ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่สำคัญ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โดยในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ 3 ครั้งต่อปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางจังหวัดได้จัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้กฟผ. จับมือพันธมิตรเตรียมจัด “เชียงใหม่ Light Up” ชมวัด 7 แห่งยามค่ำคืน
บทความถัดไปชาวลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย หรือ “งานป๋าเวณี 8 เป็ง