หน้าแรก ข่าวจังหวัดลำพูน ชาวลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย หรือ “งานป๋าเวณี 8 เป็ง

ชาวลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย หรือ “งานป๋าเวณี 8 เป็ง

216
0

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่าฆราวาส ในพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565  หรือ งานป๋าเวณี 8 เป็ง  เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่โบราณ   สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1440  สมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ องค์ที่ 32 จามเทวีวงศ์   นับถึงปัจจุบัน มีอายุการสร้างมานาน 1125 ปี   เป็น 1 ใน 8 แห่งจอมเจดีย์ของประเทศไทย นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565  มี นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ  นายก อบจ.ลำพูน,นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นางปนัดดา เนารัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน  และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

             สำหรับบรรยากาศภายในงาน เมื่อเวลา 16.00 น. มีการเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งบรรจุในคนโททองคำแท้ น้ำหนัก 80 บาท พร้อมเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ เริ่มตั้งแต่บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเข้าสู่บริเวณพิธีวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะและน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ น้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอ โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา สวดเบิกตามพระวิหารต่างๆ

             ทั้งนี้ งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” (ระหว่างเดือนพฤษภาคม

ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของภาคกลาง) หรือ “วันวิสาขบูชา” เป็นงานประเพณีที่สำคัญ ของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเพื่อเป็นสิริมงคล โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว.

                                                                

วัชรพงษ์  อินต๊ะนนท์/ลำพูน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา
บทความถัดไปหนุ่มพะเยา เพาะพันธุ์นกสวยงามขายสร้างรายได้เดือนละ 2-3 หมื่นบาท