หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่ตลาดสดแม่เหียะ ตรวจATK พ่อค้าแม่ค้า

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ลงพื้นที่ตลาดสดแม่เหียะ ตรวจATK พ่อค้าแม่ค้า

116
0

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ตำบลแม่เหียะ บ้านท่าข้าม และอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตลาดสดแม่เหียะ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในชุมชน อย่างต่อเนื่อง หวังครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ต้องสัมผัสผู้คนจำนวนมาก

หลังจากมีการตรวจเชิงรุก ในกลุ่มแคมป์คนงานก่อสร้าง พบมีการมาจับจ่าย ยังตลาดสดแม่เหียะ จึงมีการขยายผลการตรวจเพิ่มเติมกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดแม่เหียะ จำนวน 300 คน โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ตำบลแม่เหียะมีแหล่งท่องเที่ยว มีสถานประกอบการด้านการบริการเป็นจำนวนมาก และหลังจากมีการตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่ม แคมป์คนงาน หวั่นมีการระบาดเข้าสู่ชุมชน

จึงได้ขยายผลการตรวจเพิ่มเติม ไปยังกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแม่เหียะ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการ หลายพันคน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า มีการพบปะและสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ โควิด-19 ได้ง่าย จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้แก่กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า โดยเจ้าหน้าที่อสม. และจากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ผ่านการฝึกอบรมการตรวจมาแล้ว

ลงพื้นที่ตรวจให้ ผ่านการใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ที่ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ และได้รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา(อย.) รับรองผลถึง 95.24 % เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจ กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้บริการ เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชม ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของ มช.
บทความถัดไปกฟภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี