หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 3 มช. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 65

นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 3 มช. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 65

360
0

นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสประจำตัว 631210033 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก คุณจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้หนุ่มใต้เมืองพะเยากับเทคนิควิชาแพะไล่ทุ่ง โกยรายได้ 1 แสนบาทต่อเดือน
บทความถัดไปอนุรักษ์สืบสาน จานคัมภีร์ใบลาน ภูมิปัญญาภาษาล้านนาที่แทบจะสูญหาย