หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ”สัปดาห์ต้อหินโลก”

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ”สัปดาห์ต้อหินโลก”

208
0

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ”สัปดาห์ต้อหินโลก” (World Glaucoma Week 2023) และ “งานรณรงค์เพื่อป้องกันตาบอดจากอุบัติเหตุ” เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาจักษุ เขตสุภาพที่ 1/โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม”สัปดาห์ต้อหินโลก” (World Glaucoma Week 2023) และ“งานรณรงค์เพื่อป้องกันตาบอดจากอุบัติเหตุ” เขตสุขภาพที่1 ขึ้น เป็นกิจกรรมร่วมกันทุกจังหวัดที่มีจักษุแพทย์ทั้งหมด 14 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่1 มีเป้าหมายให้ประชาชนมีการมองเห็นที่ดีทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งเน้นตามแนวทางของโรคตาที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการบอดได้ (Preventable blindness) ทุกกลุ่มวัย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้เรื่องสุขภาพตา ให้เกิดการป้องกันการบอดที่สามารถป้องกันได้ เพราะโรคต้อหินเป็นโรคที่ทำให้บอดอย่างถาวรเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยและทั่วโลก มุ่งเน้นการให้ความรู้ โรคต้อหินกับผู้ป่วย การคัดกรองโรคต้อหินตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ญาติสายตรง และกิจกรรม“งานรณรงค์เพื่อป้องกันตาบอดจากอุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันดวงตา โดยสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตา เช่น ตัดหญ้า ตอกตะปู หรือสัมผัสสารเคมี กิจกรรมภายในงานมีการตรวจคัดกรองโรคต้อหินเบื้องต้น และการตรวจสุขภาพตา ฟรี ..ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ ประธาน service plan สาขาจักษุ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน และ นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน กล่าวรายและบรรยายความรู้เรื่องโรคต้อหิน ณ ห้องตรวจจักษุ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุฯ
บทความถัดไปเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง ได้ 3 ทีมสุดท้าย เข้ารอบประกวดคลิปวีดีโอ