หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา CT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

CT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

147
0

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 จัดโดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาตรีส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสถาบันในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จาก 15 สถาบันทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จงานเดิน-วิ่งเทรล “AIA One Billion Trail 2022”
บทความถัดไปSUN ร่วมมือ ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการเกษตรกรแบบครบวงจร