หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ “เทียนนกแก้วเกมส์”

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ “เทียนนกแก้วเกมส์”

137
0

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์”ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 เทียนนกแก้วเกมส์ ที่จังหวัดเขียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2566 ขึ้นมาประดิษฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ พร้อมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 6 มกราคม 2566 และพิธีปิดในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา และจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “เทียนนกแก้วเกมส์” ครั้งนี้ มากกว่า10,000 คน เพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ถึงความพร้อมในการจัดงานระดับชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
บทความถัดไปอว. มุ่งผลักดัน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ