หน้าแรก ข่าวทั่วไป ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

163
0

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานการดำเนินกิจการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ปี 2565
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พุทธศักราช 2565 ( ฉบับที่ 6)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น(ถ้ามี)”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2023
บทความถัดไปจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ “เทียนนกแก้วเกมส์”