หน้าแรก ข่าวธุรกิจ SUN นำคณะดูงานเวียดนาม เตรียมขยายความร่วมมือธุรกิจเกษตรแปรรูป

SUN นำคณะดูงานเวียดนาม เตรียมขยายความร่วมมือธุรกิจเกษตรแปรรูป

200
0

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมคณะผู้รวบรวมวัตถุดิบ SUN เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร เสริมโอกาสของธุรกิจเกษตรแปรรูป และแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ณ เมืองโฮจิมินห์ และเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จึงได้จัดโครงการนำคณะผู้บริหาร และผู้รวบรวมวัตถุดิบของบริษัท เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร และพื้นที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศเวียดนาม

เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านเกษตรกรรม ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามคล้ายคลึงกับไทย จึงเป็นโอกาสที่ SUN จะสามารถขยายความร่วมมือ และนำเข้าผลผลิตมาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มสัดส่วนปริมาณผลผลิต และรายได้ให้เติบโต

พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รวบรวมวัตถุดิบ และรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารงานวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แก้ปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ห่างไกลด้วย โครงการระบบสมาร์ทไมโครกริด
บทความถัดไปงานเดินวิ่งการกุศล..วิ่งเพื่อดอยอินทนนท์ ประสบความสำเร็จงดงาม