หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

263
0

รงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ต้อนรับนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเยี่ยมจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะยา เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้การดูแลประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ที่กำหนดวันควบคุมเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ระหว่าง วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา /โรงพยาบาลพะเยา และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน โดยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของรพ.พะเยา พร้อมนำรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมห้องฉุกเฉิน และ ศูนย์ควบคุมรถพยาบาล/รถฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ ( AOC: Ambulance Operation Center )ของโรงพยาบาลพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย
บทความถัดไปเปิดศูนย์นม Success Milk ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและซีพีเอฟ ต่อชีวิตช้างไทย