หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ AOT เปิดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023

AOT เปิดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023

252
0

AOT เปิดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 หวังสร้างโอกาสทางธุรกิจ รองรับการฟื้นตัวของธุรกิจการบิน​  

คลิปวีดีโอ

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2566)  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ,นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระAOT ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานประชุม เจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ซึ่งถือเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านบินพาณิชย์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมเป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการ AOT ซึ่งตั้งอยู่ภายในงานฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร AOT ผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้พันธมิตรเครือข่ายทางการบิน และการท่องเที่ยวจากทั่วโลกร่วมงานประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพิธีเปิดบูธนิทรรศการเริ่มขึ้นด้วยความประทับใจ ด้วยการการแสดงชุด Hub of Smart Connecting “Light of Success Light of Connecting” ในส่วนของบูธนิทรรศการ ออกแบบภายใต้ธีม Hub of Smart Connectingเน้นชูความเป็นไทยแบบร่วมสมัย มีการนำเอาลายไทยมาดัดแปลง ลดทอนเพื่อให้ดูสวยงาม​ ตกแต่งด้วยโคมไฟ ที่มีลวดลายดอกประจำยาม สามารถขยับขึ้นลงได้ ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ทำให้จํานวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ลดลงจาก 142 ล้านคนในปี 2561 เหลือเพียง 72 ล้านคนในปี 2562 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วระหว่างปี 2563 – 2565 ปริมาณผู้โดยสาร ลดลง ในอัตราร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารรวมในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 การเดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่หลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมี นโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าประเทศมีจำนวน เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง สายการบินกลับมาทำการบินในเส้นทางบินเดิม และเพิ่มเส้นทางบินใหม่ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อธุรกิจการบิน และธุรกิจท่องเที่ยว ให้สามารถฟื้นตัว และดำเนิน กิจการได้ดีขึ้น

ดังนั้น การจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวนกว่า 800 ราย ได้มีโอกาสพบปะ เจรจา แลกเปลี่ยนมุมมอง และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเครือข่ายทางการบิน และการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาการบริการ ในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ งานประชุมฯ ยังเป็นการสนับสนุน การสร้างเครือข่ายทางการบิน (Route Networks) และการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจะส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน การแสดงความเชื่อมโยงของระบบขนส่ง การแสดงความพร้อม ในการรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า AOT ในฐานะผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศไทย มีความยินดีที่ ได้รับเกียรติให้ เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นโอกาส อันดีที่จะได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทยสู่ระดับสากลให้แก่นานาประเทศ โดยมุ่ง หวัง สร้างเครือข่ายทางการบิน และการท่องเที่ยว

ตลอดจนการทำการตลาดเชิงรุก ด้วยการเจรจาธุรกิจให้สายการบิน สนใจเปิดเส้นทางการบินใหม่ หรือเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางที่ทำการบินอยู่เดิม ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT รวมทั้งเจรจาธุรกิจร่วมกับสนามบินเป้าหมาย (City Pair) โดยมุ่งเน้นสนามบิน ที่มีศักยภาพในการรองรับ สายการบินใหม่ และเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสร้างและกระตุ้นรายได้ให้ AOT ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19

นายนิตินัย ทิ้งท้ายว่า AOT หวังว่างานประชุมฯ ครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญของประเทศไทย ในการแสดง ศักยภาพ   ความพร้อมรองรับการให้บริการผู้โดยสารและสายการบินจากทั่วโลก ทั้งยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม การขนส่งทางอากาศในภาคเหนือตอนบน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทำให้เกิดการขับเคลื่อน ในภาคเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป

สำหรับบรรยากาศงานประชุม The Route Development Forum for Asia 2023 เป็นไปอย่างคึกคัก มีตัวแทนจากธุรกิจการบินจากทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมงานฯ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอภิปรายระหว่างผู้แทน จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA) สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI) สมาคมสายการบิน ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Association of Asia Pacific Airlines: AAPA) สายการบิน สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ผู้บริหารสนามบิน รวมไปถึงผู้ผลิตอากาศยาน ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การฟื้นตัว ของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายหลังโรคโควิด-19 การผ่อนคลายมาตรการเดินทาง ของประเทศต่างๆ

ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัว ทั้งในด้านมาตรการการเดินทาง การเพิ่มเส้นทางบินใหม่ แผนการจัดฝูงบิน การวางกลยุทธ์ใหม่ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้รอบด้าน รวมถึงการทำให้ธุรกิจการบินสามารถ ฟื้นตัวจนกลับสู่สภาวะปกติ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จัดเสวนากับเครือข่ายประชาชนในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
บทความถัดไปฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน