หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มช. เปิดโครงการ เทศกาลวิจิตรศิลป์ FOFA CMU ART FESTIVAL

คณะวิจิตรศิลป์ มช. เปิดโครงการ เทศกาลวิจิตรศิลป์ FOFA CMU ART FESTIVAL

297
0

คณะวิจิตรศิลป์ มช. เปิดโครงการ เทศกาลวิจิตรศิลป์ FOFA CMU ART FESTIVAL พร้อมกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่

วันนี้(17 ก.พ. 2566) ณ ห้องบรรยายชั้น 4 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าว โครงการเทศกาลวิจิตรศิลป์ (FOFA CMU ART FESTIVAL 2023) พร้อมแนะนำกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ของคณะวิจิตรศิลป์ที่เข้ามาสานต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำทีมโดยคณบดีคณะวิจิตรศิลป์อันได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา และรองคณบดีอีก 4 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ ตอบสนองโจทย์ความต้องการของสังคมและชุมชน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติตามแผนและนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสังคมและชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งโครงการเทศกาลวิจิตรศิลป์ คือเทศกาลที่นำเสนอชุดของนิทรรศการศิลปนิพนธ์ที่จัดแสดงงานศิลปะของ 9 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิจิตรศิลป์ นิทรรศการแต่ละงานจะถูกจัดแสดงทั้งในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบนพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง โดยในแต่ละนิทรรศการประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาให้มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มผู้สนใจที่แตกต่างกัน เป้าหมายของการรวมนิทรรศการทั้งหมดเข้ามาไว้ในรูปแบบเทศกาลศิลปะก็เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อขยายขอบเขตของกิจกรรม รวมไปถึงการพัฒนาโครงการเทศกาลเพื่อสร้างความร่วมมือกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงสถาบันหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคต

ในช่วงท้ายยังมีเวทีเสวนาโดยกลุ่มนักศึกษาทั้ง 9 หลักสูตรรวมถึงตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมนำเสนอรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละนิทรรศการ กิจกรรมการแถลงข่าวในครั้งนี้จบลงด้วยการสื่อสารแผนและนโยบายของทางคณะวิจิตรศิลป์ รวมถึงชุดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด 90 วันของเทศกาล

และยิ่งไปกว่านั้น การแถลงข่าวในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวโครงการที่มีชื่อเสียงของคณะวิจิตรศิลป์อย่าง “ลูกทุ่งวิจิตรฯ” ที่ห่างหายไปนานเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ปีนี้จึงเป็นปีที่น่ายินดีที่คอนเสิร์ตในตำนานนี้จะกลับมามีชีวิตและสร้างความเพลิดเพลินให้กับชาวเชียงใหม่อีกครั้ง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ https://www.finearts.cmu.ac.th/ และ https://cmu.to/fofafes23

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน
บทความถัดไปพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔