หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุฯ

160
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ “การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ คุณชีวัน ขันธรรม หัวหน้าทีมภาคเหนือ ผู้แทนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวต้อนรับ

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2566 เป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะชีวิต

เพราะนอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนในอนาคตจากครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีกำลังทรัพย์ในการจ้างดูแลเป็นการเฉพาะรายหรือในการเป็นผู้ดูแลของศูนย์ผู้สูงอายุ ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งแก่ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทย
บทความถัดไปโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ”สัปดาห์ต้อหินโลก”