หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง ได้ 3 ทีมสุดท้าย เข้ารอบประกวดคลิปวีดีโอ

เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง ได้ 3 ทีมสุดท้าย เข้ารอบประกวดคลิปวีดีโอ

223
0

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง : Youth Stand up Against Corruption” โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานความซื่อสัตย์ ค่านิยมต่อต้านการทุจริต สร้างเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย จากเยาวชนจำนวน 130 คน จากสถานศึกษา 9 แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม, โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ และโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า “จากผลงานทั้งหมดทางคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้ทำการคัดเลือก 3 ผลงานคลิปวีดีโอ เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง จากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ,โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ,มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : NCU 1 เข้ารอบสุดท้าย เพื่อให้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ก่อนทำการตัดสินว่า ทีมใดจะได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 -2 ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตร ที่ลงนามโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นลำดับต่อไป “

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม ”สัปดาห์ต้อหินโลก”
บทความถัดไปผุดไอเดียสร้างสรรค์ของน้องๆนักศึกษากับกิจกรรม “TED Youth Startup Road Show 2023”