หน้าแรก ข่าวธุรกิจ SUN โชว์ผลงาน Q1/66 โตก้าวกระโดด “องอาจ” ขึ้นนั่งควบ 2 ตำแหน่งใหญ่

SUN โชว์ผลงาน Q1/66 โตก้าวกระโดด “องอาจ” ขึ้นนั่งควบ 2 ตำแหน่งใหญ่

114
0

SUN โชว์ผลงาน Q1/66 โตก้าวกระโดด
“องอาจ” ขึ้นนั่งควบ 2 ตำแหน่งใหญ่ พร้อมเชิญผู้บริหารรุ่นใหม่ “วิชัย” เป็น CEO

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ เผยในไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ 903 ล้านบาท กำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เป็นผลจากการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และได้รับอานิสงค์จากการผ่อนคลายของสถานการณ์โควิดที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และให้ความสำคัญกับการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้บริหารมืออาชีพ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO คนใหม่ มีผลอย่างเป็นทางการวันที่ 15 พ.ค. 66 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เติบโต ส่วนนายองอาจ กิตติคุณชัย ยังคงควบ 2 ตำแหน่ง คือประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นบทบาทสำคัญในการกำกับติดตาม ดูแลภาพรวมในการบริหารกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Science Medical Technology มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท MBA International Marketing / Business Management University of Central Queensland, ประเทศออสเตรเลีย โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ในด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำ และมีศักยภาพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทเดินหน้าเตรียมการสู่อนาคตสำหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กร โดยปรับกลยุทธ์และโครงสร้างต่างๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสการเติบโตจากการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพในทุกมิติ การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดรับกับเทรนด์ธุรกิจ รองรับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ และช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมสานต่อนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมสานต่อนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้Digital Marketer Hackathon เปิดมุมมองของนักการตลาดดิจิทัล
บทความถัดไปเปิดตัว DJI Experience Store สาขาเชียงใหม่ ชวนสัมผัสสุดยอดโดรน