หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ Digital Marketer Hackathon เปิดมุมมองของนักการตลาดดิจิทัล

Digital Marketer Hackathon เปิดมุมมองของนักการตลาดดิจิทัล

182
0

Digital Marketer Hackathon เปิดมุมมองของนักการตลาดดิจิทัลการทำธุรกิจ Startup ผ่าน Cross Border E-Commerce Platform

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมนักการตลาดดิจิทัล ช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม (Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการสร้าง Startup ใหม่จากทีม Digital Marketer ทำธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความร่วมมือในคนรุ่นใหม่ข้ามพรมแดน จีน ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผลักดันให้เกิดการนำสินค้าจากไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ไปขายที่จีนผ่าน Cross Border E-Commerce Platform

ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักการตลาดดิจิทัลที่จับคู่กันระหว่าง จีน-CLMVT ในการทำธุรกิจ Startup ผ่าน Cross Border E-Commerce Platform ซึ่งจากการทำธุรกิจมาแล้วนั้น นักการตลาดดิจิทัลส่วนใหญ่มองเห็นว่า การจัดการโลจิสติกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อความสำเร็จในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน เนื่องจากต้นทุนขนส่งที่สูงมากจะทำให้ไม่คุ้มค่าในการส่งสินค้าออก

ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญในการเป็น Influencer และผู้เชี่ยวชาญด้าน Cross Border E-Commerce ให้คำแนะนำแก่นักการตลาดดิจิทัล เพื่อปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการไลฟ์สด และการฝึกปฏิบัติจริงในการไลฟ์สดขายสินค้าของผู้ประกอบการไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายที่จะช่วยให้เกิดการขายสินค้าไปยังประเทศจีนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการ Think Park จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ มีการประกาศผลรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันไลฟ์สดประจำวัน มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัล Ambitious Prize จำนวน 1 รางวัล และรางวัล Surprise Prize จำนวน 8 รางวัล

โดยนักการตลาดดิจิทัล จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการทำธุรกิจ Start-up ผ่าน Cross Border E-Commerce Platform เพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในกิจกรรม Hackathon & Pitching Day ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สมาคมกอล์ฟ รีสอร์ทภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “Chiang Mai Golf Festival 2023”
บทความถัดไปSUN โชว์ผลงาน Q1/66 โตก้าวกระโดด “องอาจ” ขึ้นนั่งควบ 2 ตำแหน่งใหญ่