หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ จับมือเดินหน้าขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 1

จับมือเดินหน้าขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 1

4796
0

วันนี้(30 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องประชุม ร้านฮาโกเน่คาเฟ่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะทำงาน ภาคีเครือข่ายสุขภาพวะเพื่อประชาชนเขต 1 ครั้งที่ 1/2566 นำโดยนางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ประธานคณะทำงาน ภาคีเครือข่ายสุขภาพวะเพื่อประชาชนเขต 1พร้อมคณะกรรมการ และเครือข่ายจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขสภาลมหายใจภาคเหนือ และ กขป. เขต 1 ซึ่งมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting อีกหนึ่งช่องทางเพื่อมาบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อีกด้วย

โดยในที่ประชุมได้มีการวางแนวทางเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสื่อของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) พร้อมทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานของ สช.(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ให้ครอบคลุม จากชุมชนสู่จังหวัด จากจังหวัดสู่ระดับเขตรวมถึง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนในด้านการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงวัย ใน 4 มิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงวัย

อีกทั้งประเด็นสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในกลยุทธ์ทุกด้าน เช่น เรื่องวิกฤตฝุ่นควันไฟป่าภาคเหนือ (PM 2.5) ในปี 2567 ทีคาดว่าน่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและมีผลกระทบทางตรงต่อสุขภาพของประชาชน ร่วมกับ สภาลมหายใจภาคเหนือ เพื่อรณรงค์กระตุ้นการรับรู้ สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางสังคมชุมชน ในการจัดการปัญหาต่างๆ มีการร่วมกันอย่างบูรณาการ เพราะพลังของชุดความรู้ คือพลังของการแก้ปัญหา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เครือข่ายผะญ๋าล้านนา ผนึกกำลังสร้างสรรค์พิมพ์หนังสือ “สัมผัสล้านนา”
บทความถัดไปม.พะเยา ต้อนรับ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร