หน้าแรก ประเพณี วัฒนธรรม เครือข่ายผะญ๋าล้านนา ผนึกกำลังสร้างสรรค์พิมพ์หนังสือ “สัมผัสล้านนา”

เครือข่ายผะญ๋าล้านนา ผนึกกำลังสร้างสรรค์พิมพ์หนังสือ “สัมผัสล้านนา”

297
0

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๓๔ เมืองเชียงใหม่ได้ก่อร่าง ณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพ ในฐานะศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา โดยได้ขนานนามว่า ‘นพบุรี ศรีนครพิงค์ เชียงใหม่’ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ นับเป็นเวลากว่า ๗๒๗ ปีแล้วที่เมืองเชียงใหม่ได้เติบโตและงอกงามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน อุดมด้วยศิลปวัฒนธรรม พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์และชีวิตชีวา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ศิลปิน นักวิชาการ ปราชญ์ล้านนา ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนที่ร่วมมือกันสร้างความเติบโตงดงามให้ดินแดนแห่งนี้

ด้วยวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ ๗๒๗ ปี นับเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่แต่ละภาคส่วนจะได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ‘เครือข่ายผะญ๋าล้านนา’ จึงได้จัดวงประชุมขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดย เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์ และคุณไพเราะ แสนมงคล พร้อมด้วยคุณผ่องพรรณ เหล็กใหญ่ และ คุณชินกิจ จิรสินทรัพย์ เพื่อแสวงหาแนวทางที่ยั่งยืนร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาดั้งเดิมที่นับวันจะถูกพัดพาให้เลือน หายไปในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่

เครือข่ายฯ จึงเริ่มต้นระดมการสนับสนุนทั้งแรงทุนและแรงใจจากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ รวมถึงภาคธุรกิจในเชียงใหม่ ในการสนับสนุนศิลปิน นักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสาร โดยได้แรงสนับสนุนทางปัญญาและ ความคิดสร้างสรรค์จากศิลปิน ปราชญ์ล้านนา นักวิชาการท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษา ในการตีพิมพ์ ‘สัมผัสล้านนา’ เพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนล้านนา

และเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบรอบ ๗๒๗ ปี นอกจากนี้ เพื่อให้สัมผัสแห่งล้านนาข้ามพรมแดนสู่พื้นที่อื่น เครือข่ายฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ร่วมเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการผลิตและนำผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ส่วนหนึ่งมาร่วมสมทบ โดยหนังสือและรายได้จากการระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายนั้น จะขอมอบให้แก่ ‘มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก’ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ต่อไป

ด้วยประการดังกล่าวนี้ กล่าวได้ว่า ‘สัมผัสล้านนา’ ไม่อาจจะนับเป็นผลงานของเพียงผู้หนึ่งผู้ใด หากแต่เป็นผลงานร่วมของทุกผู้ทุกคนซึ่งต่างได้สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ด้วยวิถีแตกต่างกันไป เครือข่ายฯ ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและขอจิตอันเป็นกุศลครั้งนี้ โปรดจงบันดาลให้ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมได้รับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป หวังว่าสัมผัสล้านนาเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายท่านได้ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและตัวตนของผู้คนในสังคมล้านนาให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ เรียนรู้และสืบสานต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดไป

ท่านใดมีความประสงค์และอยากได้หนังสือ”สัมผัสล้านนา”ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก( ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 424 045567-9 วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารสุจิณโณ)
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จ ได้รับหนังสือที่ระลึก “สัมผัสล้านนา” จัดทำโดย..เครือข่ายผะญ๋าล้านนา จำนวน 1 เล่ม (หนังสือมีจำนวนจำกัด)นะคะ

หรือติดต่อสอบถามรายละเอืยดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 089 552 4935
ไพเราะ แสนมงคล
(ผู้ริเริ่ม และผู้ก่อตั้งเครือข่ายผญ๋าล้านนาจังหวัดเชียงใหม่)

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ลงนามความร่วมมือ ธ.ก.ส.
บทความถัดไปจับมือเดินหน้าขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 1