หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พะเยา -วัดตุ้มท่าทำบุญก่อเจดีย์ทรายถวายตุงราศีสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์

พะเยา -วัดตุ้มท่าทำบุญก่อเจดีย์ทรายถวายตุงราศีสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์

389
0

วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เตรียมสถานที่ทำบุญเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองของชาวเหนือ โดยจัดให้มีสถานที่สำหรับทำบุญก่อเจดีย์ทราย ถวายตุง 12 ราศีรวมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูป ตามแบบประเพณีล้านนาดั้งเดิม เนื่องจากในปีนี้จังหวัดพะเยา จะมีการจัดสงกรานต์โดยการสืบสานประเพณี ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดพะเยาไม่สามารถที่จะเล่นน้ำสงกรานต์ได้


การก่อเจดีย์ทราย สถานที่สรงน้ำพระพุทธรูป ตลอดจนการถวายตุง 12 ราศี ตามแบบประเพณีโบราณล้านนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เป็นกิจกรรมและประเพณีล้านนา ที่ทางวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการรองรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้มีมาตรการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยการห้ามให้มีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมการเล่นสงกรานต์ในปีนี้ของจังหวัดพะเยา จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยเน้นการร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทั้งการสรงน้ำพระพุทธรูป การก่อเจดีย์ทรายถวายตุง 12 ราศี ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมไว้ เพื่อไม่ให้สูญหายไป


โดยพระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังคงมีผลกระทบอยู่ ซึ่งทางจังหวัดพะเยา ก็ได้มีมาตรการในเรื่องของการเล่นสงกรานต์ในปีนี้และไม่ให้มีการสาดน้ำกันในช่วงเทศกาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญ ทางวัดจึงได้จัดเตรียมสถานที่ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีดังกล่าว ทั้งการก่อเจดีย์ทราย ถวายตุง 12 ราศี และการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าทำบุญเพื่อเป็นการจรรโลงจิตใจในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมืองของคนล้านนา

โดยเฉพาะในเรื่องของการก่อเจดีย์ทรายและถวายตุง 12 ราศีนั้น ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นพุทธบูชาที่ได้มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นทางวัดจึงได้อำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีโอกาสทำบุญในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญ หรือหากไม่สะดวกก็สามารถทำบุญในวัดที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง ซึ่งคาดว่าจะมีแทบทุกวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ก็ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สงกรานต์ปีนี้ เล่นสวนน้ำฟรี! สนุกสุดฟิน ชุ่มฉ่ำกันได้ทุกวันที่สวนสัตว์เชียงใหม่
บทความถัดไปวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน ร่วมอนุรักษ์ สวมใส่ผ้าไทย สืบสานประเพณีกั่นตอ