หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว

จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว

172
0

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”
สร้างนวัตกรรมธุรกิจและความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ BCG กับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY)

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่* รับสมัครผู้ประกอบการ MSME นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และผู้ที่สนใจ BCG Economy อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ก.ค. 2566 ลงทะเบียนคลิ๊ก https://cmu.to/BCG

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ*

  • เรียนรู้หลักคิด BCG ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
  • จุดประกายโอกาสทางการเงินและการตลาดใหม่ๆ ในเส้นทางนโยบาย BCG
  • สร้างมูลค่า ลดต้นทุนจากทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)
  • การเข้าสู่ Platform SME one ID ของ สสว.และการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
  • ประกาศนียบัตรการรับรองการเข้าอบรม

สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมการสัมมนา BCG จะได้รับสิทธิในการลงทะเบียน SME ONE ID และจะได้รับค่าสนับสนุนการเดินทาง จำนวน 500 บาท

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สร้างบุญทอดผ้าป่าโลงศพ บ้านหลังสุดท้ายสำหรับผู้ยากไร้
บทความถัดไปLanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างโอกาสพัฒนาต่อยอดทางการตลาด